Za naročnike, ki še nimajo izdelane konstrukcijsko projektne dokumentacije, poskrbimo za idejno zasnovo, projektiranje in konstruiranje strojev, naprav in tehnoloških linij. Poskrbimo tudi za razvoj nestandardnih strojnih in elektronskih tehnoloških rešitev po željah naročnika. Za potrebe naročnika izdelamo prototipne naprave in poskrbimo tudi za izdelavo prototipnih izdelkov.

Po željah in zahtevah naročnika izvedemo izdelavo, namestitev v proizvodnjo in zagon stroja, naprave ali tehnološke linije. Po predaji v redno proizvodnjo skrbimo za kvaliteten servis in potrebno vzdrževanje.

Nudimo celoten nabor del iz strojegradnje, kar omogoča dobavo celotnega stroja, naprave ali tehnološke linije in vključuje:

Naši stroji, naprave in tehnološke linije so opremljene z naprednimi krmilnimi in nadzornimi sistemi. Poleg ustrezne senzorike so po želji opremljeni tudi z grafičnimi prikazovalniki celotnega procesa. Uporabljamo jih kot samostojne enote ali kot enote z možnostjo integracije v obstoječe ali nove proizvodne linije.